Even geduld aub ...

De pdf versie wordt momenteel aangemaakt
waarna de download automatisch zal starten.

business =
Behavior

de wetenschap achter
gedragsverandering

1

Startpunt

5 min


OBM staat voor ‘Organizational Behavior Management’ en het is wereldwijd de wetenschappelijke benaming voor iets wat we in Nederland ‘Gedragsmanagement’ zouden noemen.

Vandaag gaan jullie ontdekken wat de wetenschap is achter gedragsmanagement en welke manieren er zijn om dit in jouw omgeving toe te passen.

Jij vult de invoervelden in bij elke stap.

Jij vraagt kritisch door waar anderen stoppen.

2

Specificeren

15 min

Stel je ook kort aan elkaar voor

Vul per deelnemer de naam in en welk gewenst gedrag men graag meer wilt zien.

1
2
1

3

Veranderen

10 min

Stel jullie zijn het MT van een organisatie die jullie willen veranderen.

Bedenk samen maximaal 8 ideeën!

Bij de volgende stap volgt de uitleg

4

ABC Model

10 min

Een belangrijk model van de gedragsanalyse is het ABC model.

Antecedent

Prikkels die proberen aan te zetten tot het gedrag

Behavior

Het vertoonde gedrag

Consequentie

Alles dat het gevolg is van het gedrag

Zet nu bij de antwoorden van de vorige vraag een A (Antecedent) of een C (Consequentie)!

Wat is jullie verhouding tussen A’s en C’s?

Bijvoorbeeld:

 • Procedures
 • Afspraken
 • Instructies
 • Presentaties
 • Voorbeeldgedrag
 • Structuur
/

Bijvoorbeeld:

 • Schouderklopjes
 • Prijzen
 • Waarschuwingen
 • Berispingen
 • Boetes
 • Aandacht
 • Complimenten

Les 1. Gedrag wordt uitgelokt door A, maar wordt bepaald door C.
Gedrag wordt voor 20% bepaald door A's en voor 80% door C's.

5

Beïnvloeden

15 min

Er zijn vier beïnvloedingsstrategieën om gedrag te versterken of juist te verminderen.

A. Bedenk voor elke strategie twee voorbeelden uit jullie eigen praktijk.

Belonen: de ander krijgt iets positiefs

Gedrag

Dwingen: de ander vermijdt iets negatiefs

Straffen: de ander krijgt iets negatiefs

Negeren: de ander geeft het gedrag op

B. Welke strategie werkt het beste om jouw eigen gedrag duurzaam te veranderen? Turf alle deelnemers

Les 2. Op de lange termijn is positieve versterking effectiever (80%)
om gedrag te veranderen dan dwingen, straffen en negeren (20%).

6

Keerpunt +

10 min

Jullie zijn halverwege!
Lees eerst de vragen hieronder door en neem daarna een pauze als de tijd dit toelaat.

Wat waarderen jullie aan de eerste helft van het gesprek?

Wat spreken jullie af om de tweede helft goed af te ronden?

Verdeel eventueel de rollen van stap 1 opnieuw.

7

Belonen

15 min

Vul nu per deelnemer weer de naam in en de gewenste beloningen voor welk gedrag.
1
2
1

Les 3. De effectiviteit van positieve versterking wordt voor 20% bepaald door materiële beloning
van resultaat (bijv. geld) en voor 80% door sociale beloning van gedrag (bijv. waardering).

8

Valkuilen

15 min

Valkuil 1

We besteden 80% van onze tijd aan antecedenten en maar 20% aan consequenties.

Valkuil 2

We besteden 80% van onze tijd aan dwingen, negeren en straffen en maar 20% aan positieve versterking.

Valkuil 3

We besteden 80% van onze tijd aan materieel belonen en maar 20% aan sociaal belonen.

Kortom

We doen het in 20% x 20% x 20% = 0,8% van de gevallen goed bij gedragsverandering.

A. Inventariseer:
welke resultaten wensen jullie in jullie organisatie(s)?

B. En waar liggen voor jullie nu de grootste uitdagingen
om gedrag te veranderen?

9

Oefenen

20 min

Effectieve consequenties zijn:
1. Direct i.p.v. toekomstig
2. Zeker i.p.v. onzeker

In deze stap gaan jullie oefenen met het ABC van effectief gedragsmanagement.

Column A B
 

Kies één gewenst resultaat uit de stap(pen) om samen mee te oefenen

Welk gewenste gedragingen (die je kunt filmen) dragen aantoonbaar bij aan dit resultaat?

Column C
 

Bedenk voor dit gewenste gedrag een aantal
antecedenten en effectieve consequenties.

Column reset
 

Kijk ook terug bij stap 2 voor inspiratie.

10

Eindpunt

5 min

Het is gelukt, jullie zijn bij de laatste vraag aangekomen!

Hoe hebben jullie deze sessie beleefd? Geef elkaar gerust een compliment.

Op welke wijze gaat ieder van jullie deze sessie opvolgen en wat spreken jullie met elkaar af?

business =
Behavior

de wetenschap achter
gedragsverandering

Deze sessie is inmiddels afgerond. Download de pdf bestanden om alle inzichten later terug te lezen.